Retourzendingen

Terugzenden

Conform onderstaande algemene voorwaarden, heeft U de mogelijkheid om aangekochte goederen binnen de 14 dagen terug te sturen, met uitzondering van afgeprijsde artikelen. 
De producten moeten nog voorzien zijn van hun oorspronkelijk label en/of verpakking en moeten uiteraard proper, onbeschadigd en ongebruikt zijn.
De kosten voor het terugzenden naar Hopa Sport zijn geheel ten laste van de koper, tenzij anders werd overeenkomen via schriftelijke correspondentie.

 

Herroepingsformulier

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.

U ontvangt onmiddellijk een kopie van dit bericht per e-mail.